Aanleveren advertenties

Aanleveren advertentiemateriaal voor Pfaff website

Tijdig reserveren

Tip: informeer tijdig en vrijblijvend naar de beschikbare advertentie ruimtes op de Pfaff website en in de Pfaff e-newsletter.

Aanvraag tariefkaart adverteren


Het aangeleverde advertentie materiaal zal steeds gecontroleerd worden, waarna u per terugkerende een bevestiging ter goedkeuring van het materiaal zal ontvangen.

Advertentiemateriaal testen

Vooraleer het advertentiemateriaal per email wordt doorgestuurd naar de familie Pfaff, vragen wij u vriendelijk om altijd alles eerst zelf te testen / toetsen aan de hieronder beschreven technische specificaties. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!

Advertentiemateriaal testen

 

Aanlevertermijnen

  • NON RICH MEDIA (GIF, JPEG, TPS tags): 3 werkdagen
  • RICH MEDIA (SWF, TPS tags, FLV, WAV): 5 werkdagen

Technische specificaties

Met betrekking tot een perfecte uitvoering van de display advertising opdracht, wordt er van de adverteerder verwacht de hieronder vermelde specificaties in acht te hebben genomen. Ook wordt verzocht logo's en andere huisstijl-elementen in een perfect bruikbaar formaat aan te leveren. Onvolwaardig huisstijl-materiaal zal steeds onvermijdelijk resulteren in een meerprijs die niet in de corresponderende tariefkaart is opgenomen.

De familie Pfaff verbindt zich ertoe de adverteerder hiervan vóór de aanvang van de display advertising opdracht op de hoogte te stellen en indien nodig correcte aanpassingen aan de prijs in de corresponderende tariefkaart door te geven.

Klik hier voor de laatste versie met technische specificaties en richtlijnen van IAB.

  • Tekst: DOC, TXT
  • Beeld/Logo: EPS, TIFF, JPEG, GIF - min. 72 dpi - RGB
  • Audio : WAV - MP3, audio bitrate 48 kbps
  • Video: FLV

Geluid: wordt altijd ingeschakeld door de gebruiker (Mouse-over: geluid aan | Mouse-out: geluid uit) | alle advertenties die gebruik maken van geluid- en/of videofragmenten, moeten voorzien zijn van standaard bedieningen, zoals geluid aan/uit, play, pauze en stop.

Animatie: max. 3 loops binnen de 15 seconden (onbeperkt tijdens interactie met gebruiker)

Flash: max. 30 frames/seconde, tot en met Flash 8.0 (GIF of JPEG back-up nodig met alle Flash creaties)

Flash controls (verplicht): _root.dickTAG | deze code wordt gebruikt om het aantal clicks na te gaan. De clickTAG is geschikt voor flash7 en hogere versies. | Binnenkort beschikbaar: de UNIVERSAL ClickTAG.

Video: max. 30 seconden (langer dan 30 seconden, alleen tijdens interactie met gebruiker)

Overige: alle rich media onderbrekende reclametoepassingen (overlayer, expandables,…) moet de gebruiker rechtsboven kunnen sluiten. De sluitknop moet op iedere frame van de toepassing staan. De knop moet rechtsboven naast de inhoud of het zichtbare deel van de reclame (in geval er sprake is van een transparante achtergrond) staan. De sluitknop moet te allen tijde zichtbaar zijn, rekening houdende met de achtergrondkleuren van de website waar de reclame op staat. De sluitknop moet aangeduid zijn met een X en het woord ‘Close’ en dat in lettergrootte 11.

Flash specificaties
Bij het aanleveren van 3rd party Flash-bestanden is het belangrijk volgende richtlijnen te volgen:

1. de parameter wmode* moet ingesteld worden als 'opaque'.

*wmode (= Window Mode) controleert de weergave van het Flash-bestand ten opzichte van elementen die zich bovenop of onder het Flash-bestand bevinden.

2. indien er een z-index* meegegeven wordt mag deze maximaal de waarde 9000 hebben.

*z-index bepaalt waar HTML-elementen zich ten opzichte van elkaar bevinden in de lagen van de webpagina. Een element met een hogere z-index zal zich bovenop een element met een lagere z-index bevinden.

OPGELET
Wanneer in Actionscript 3 de functie 'navigateToURL' gebruikt wordt, zal in Internet Explorer 8 een nieuw venster geblokkeerd worden door de popup blocker. De gebruiker moet hierna toestemming geven om de doelpagina te openen.

Naamgeving
Bij de naamgeving van alle geleverde files mogen geen vreemde tekens gebruikt worden. Voorbeelden van vreemde tekens zijn / \ * | < >

De beste tekens om een naam eventueel in te delen zijn de _ en de -

Meer info of vragen? 

Contacteer ons